Andrea

101 tekstów – auto­rem jest An­drea.

* * *

Chciałabym spróbo­wać od nowa
Stworzyć mój świat
Mieć czystą kartę znowu
Bez zo­bowiązań i stra­conych lat

Chciałabym spróbo­wać od nowa
Tak zu­pełnie od zera
Bez te­go strachu przed zmianą
Bo gdy nic jeszcze nie masz, nie ma też co zmieniać

Chciałabym spróbo­wać od nowa
Ale z mądrością, którą mam teraz
By móc wyb­rać wszys­tko na no­wo,
Lecz pot­ra­fiąc już dob­rze wybierać… 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 marca 2018, 09:03

Po­jawiłeś się nag­le, znikąd
I tak sa­mo zniknąłeś -
W jed­nej chwi­li, na zawsze
Jak­by ktoś od­ciął grubą kreską
Jak­by tak właśnie mu­siało być,
Że miałam Cię tyl­ko na chwilę

I cza­sem tyl­ko idąc ulicą, jak­by za bar­dzo się rozglądam,
Nieraz idę dłuższą drogą, licząc, że Ciebie gdzieś spotkam...

Nie spotykam. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 lipca 2017, 11:12

Znów mi się dzi­siaj przyśniłeś...
No i po co? 

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 czerwca 2017, 19:03

Wys­tar­czy kil­ka chwil, w których Ty i ja,
Bym czuła na so­bie Twój za­pach już do końca dnia…
Otu­lam się nim, jak słod­kim wspomnieniem
I idę da­lej, niesiona marzeniem… 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 14 października 2016, 07:42

Spot­kałam Cię przypadkiem,
Choć nie wierzę w przypadki.
Kto cię pos­ta­wił na mo­jej drodze?
Sza­tan czy Bóg? 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 12 października 2016, 14:47

Cała się gotowałam,
aż wyparowałeś. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 17 lutego 2012, 11:04

Zaw­sze czułam, że Bóg na­de mną czuwa.
Tyl­ko te­raz jak­by mnie opuścił.
Wcześniej wy­dawało mi się, że wca­le nie przeszkadzało Mu
To, że ja opuściłam Go pierwsza... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 8 grudnia 2011, 19:02

Po­lig­lo­ta

Znał wiele języków,
A gdy jej język poznał
To już przy niej został. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 4 listopada 2011, 18:49

Po­gubiłam się w To­bie.
I już nie wiem, czy to wte­dy tak się uwzięłam, tak narzekałam...
Może miałeś rację, wciąż mi było źle, nie dało się mi do­godzić.
A może to te­raz tak Cię ideali­zuję, pa­miętam tyl­ko dob­re rzeczy,
Bo Ciebie już tu nie ma...
I już nie wiem nap­rawdę, czy tęsknie za Tobą
Czy po pros­tu za tym, co mieliśmy ... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 22 października 2011, 18:09

Wszys­tko mu­simy na­zywać, definiować.
Tak bar­dzo boimy się wyjść po­za schemat... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 17 października 2011, 21:46

Andrea

'Wiesz, lubię wieczory, lubię się schować na jakiś czas...' 'Szybko przestałam być dzieckiem, Czy choć przez chwilę byłam nim? I naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest, Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję...'

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Andrea

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 marca 2018, 09:03Andrea do­dał no­wy tek­st Chciałabym spróbo­wać od no­wa Stworzyć [...]

3 lipca 2017, 15:52Kasztan91 sko­men­to­wał tek­st Znów mi się dzi­siaj [...]

14 października 2016, 19:36Cris sko­men­to­wał tek­st Wystarczy kil­ka chwil,w których [...]

13 października 2016, 11:12Andrea sko­men­to­wał tek­st Bez kwiatów nie można [...]

12 października 2016, 15:22M.M. sko­men­to­wał tek­st Spotkałam Cię przy­pad­kiem, Choć nie [...]

12 października 2016, 15:03dark smurf sko­men­to­wał tek­st Spotkałam Cię przy­pad­kiem, Choć nie [...]